פורשה טרוולס - מסע פורשה חוצה אירופה

תודה!
 העתק של החוזה נשלח למייל שלך.

להלן שתי אפשרויות לרכישת ביטוח השתתפות עצמית במקרה של נזק לרכב (אופציונלי):

לרכישת ביטוח ביטול השתתפות עצמית בשווי €0 (במקום €3,500) לחץ כאן:

לרכישת ביטוח השתתפות עצמית מופחתת בשווי €1,000 (במקום €3,500) לחץ כאן:

נגישות