יוסי שניט "תודה לצוות פורשה על שת"פ לאורך השנים" תודה על מסע מופלא בגבולות אירופה. כנס רופאי השניים של ישראל