אין דברים כאלו, 4 מסעות עשינו ב 7 שנים האחרונות, כל פעם היינו מאוד מרוצים, תודה ליניב וכל הצוות